Trajnim: Rregullat e origjinës

QTATD në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave organizoi trajnimin  me temë “Rregullat e origjinës”, në degën doganore Tiranë, në datë 25 Korrik është organizuar trajnimi ku morën pjesë  punonjës të ekselencës të administratës doganore, nga të cilët doganier C2, doganier mbikëqyrje, doganier kontrolli fizik, doganier regjim akcize. Në seminar u trajtua origjina e mallrave dhe llojet e saj duke u përqendruar tek origjina preferenciale dhe vendimi i 3/2015 i CEFTA i cili ka filluar të zbatohet me 1 korrik 2019. Gjithashtu u diskutua dhe “Deklarata e Furnizuesit” dhe raste nga praktika