QTATD

Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore (Akademia) ka si qëllim krijimin dhe zhvillimin e kapaciteteve administrative, duke i orientuar në kuptimin e përgjegjësive të tyre, për zbatimin e legjislacionit tatimor dhe doganor me integritet dhe drejtësi.