TRAJNIME SIPAS NEVOJËS

Mbështetur në objektivat e Qendrës së Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore për identifikimin, analizimin dhe plotësimin e nevojave për trajnim të punonjësve të Administratës Tatimore, drejtoria e programeve të QTATD-së zhvillon trajnimet sipas nevojës me punonjësit  Administratës Tatimore për “Procedurat Tatimore në RSH” nga data 19 Shtator 2015 – 17 Tetor 2015 çdo të Shtune dhe për “TVSH” nga data 24 Tetor 2015 – 21 Nëntor 2015 çdo të Shtune.

Për më shumë detaje klikoni në linkun më poshtë:

http://www.qtatd.gov.al/?page_id=53