FORMULARI I VLERËSIMIT

  • Formularin e vlerësimit për plotësim nga punonjësit e administratës tatimore e gjeni në linkun e dhënë:

https://docs.google.com/forms/d/1dsrqJEw5hohM9uWraj-M9KNw1Phzsb1gPXvaqtd_BTw/viewform

 

  • Formularin e vlerësimit për plotësim nga punonjësit e administratës doganore e gjeni në linkun e dhënë:

https://docs.google.com/forms/d/1V_IvXe5nNVfjM7jfqnBM4MaX3XxlG-60o16yYaIsJEU/viewform