STAFI TRAJNUES

Stafi i përhershëm trajnues përbëhet nga 4 persona të cilët kanë këto detyra:

  • Të sigurojnë mbështetjen administrative për organizimin e trajnimeve.
  • Të monitorojnë plotësimin e program​it​ nga trajnuesit ​e​ sistemit part-time.
  • Të sigurojnë respektimin e programit të trajnimit​.​
  • Të bëjnë vlerësimin e rezultateve të trajnimit për çdo nëpunës dhe në rastet e vlerësimit pozitiv ti propozojnë drejtorit lëshimin e certifikatës përkatëse.
  • Të paraqesin propozimet e tyre për programin e trajnimit t​e​ drejtori i Akademisë.

 

Specialistët (Stafi i përhershëm trajnues):

1. Elidon Liçaj

2. Gentjan Ramallari

CV Shqip Elidon Liçaj
CV Shqip Elidon Liçaj
-cv_elidon_licaj_alb.pdf
28.1 KiB
293 Shkarkime
Detaje...
CV Shqip Gentjan Ramallari
CV Shqip Gentjan Ramallari
-cv.gentjan.ramallari.alb.pdf
25.1 KiB
265 Shkarkime
Detaje...