MODULE TRAJNIMI

Modulet e trajnimit janë të disponueshme me kërkesë të cilën mund ta bëni:

  • Për modulet e trajnimit me Administratën Tatimore kontaktoni: gentian.ramallari@financa.gov.al
  • Për modulet e trajnimit me Administratën Doganore kontaktoni: elidon.licaj@financa.gov.al

ose mund të shkoni tek rubrika Të Tjera – Programi i Transparencës ku do të gjeni formularin e kërkesës.