Arkivat mujore: Maj 2015

  • VEPRIMTARIA TRAJNUESE

    VEPRIMTARIA TRAJNUESE

    QTATD ka si qëllim vendosjen dhe arritjen e objektivave që kanë të bëjnë me formimin profesional..